Písky, drtě a kamenivo

Písky

frakce 0-4 mm - Obědovice

Písek betonářský (říční)

Používá se jako jedna z hlavních složek betonu. Vhodný pro zásypy (kanalizační trubky, elektroinstalace,..)

(1m3 ~ 1 700 kg)
frakce 0-4 mm - Marokánka

Písek maltový (kopaný)

Používá se na výrobu malty. Vhodný také do dětských pískovišť a na zásypy (kanalizační trubky, elektroinstalace,..)

(1m3 ~ 1 700 kg)

Drtě

frakce 2-4 mm - Košťálov

Drť 2-4 mm

Používá se jako podkladní vrstva pod zámkové dlažby. Dá se použít i jako posypová drť na silnice, chodníky,...

(1m3 ~ 1 400 kg)
frakce 4-8 mm - Košťálov

Drť 4-8 mm

Používá se jako podkladní vrstva pod zámkové dlažby. Dá se použít i jako posypová drť na silnice, chodníky,...

(1m3 ~ 1 400 kg)
frakce 11-16 mm - Košťálov

Drť 11-16 mm

Používáme jako jednu ze složek kameniva v betonových směsí. Používá se jako jedna z podkladních vrstev pod zámkové dlažby. Dá se použít na zpevnění cest.

(1m3 ~ 1 500 kg)
frakce 16-32 mm - Košťálov

Drť 16-32 mm

Používá se jako jedna z podkladních vrstev pod zámkové dlažby. Dá se použít na zpevnění cest.

(1m3 ~ 1 500 kg)

Kačírky

frakce 8-16 mm - Obědovice

Kačírek nepraný 8-16 mm

Používáme jako jednu ze složek kameniva v betonových směsí. Po prochláchnutí lze použít jako dekorativní kamenivo do zahrádek. Vhodný také jako drenážní vrstva, k domu místo okapového chodníku.

(1m3 ~ 1 500 kg)
frakce 16-64 mm - Kosičky

Kačírek netřídený 16-64 mm

Po prochláchnutí lze použít jako dekorativní kamenivo do zahrádek. Vhodný také jako drenážní vrstva, k domu místo okapového chodníku. Objevují se i kameny větší než 64 mm.

(1m3 ~ 1 500 kg)

Ostatní kamenivo

frakce 0-64 mm - Studenec

Štěrkodrť (makadam) 0-64 mm

Používá se jako jedna základní podkladní vrstva pod zpevněné plochy. Dá se použít na zpevnění cest.

(1m3 ~ 1 500 kg)
frakce 0-16 mm

Recyklát (výplachy z mixu) 0-16 mm

Materiál, který vzniká při vyplachování autodomíchávače. Vhodný jako zásypový materiál.

(1m3 ~ 1 600 kg)
Ceník pro rok 2024

Ceník kameniva

Jednotlivé ceny za kamenivo naleznete na ceníku pro rok 2024.

Otevřít ceník
Přejít nahoru