Betony

Nepřídáváme popílek

Pouze kvalitní český cement

Potěrové betony

beton - frakce do 4 mm

Potěrové betony

Tyto betony obsahují pouze kamenivo frakce do 4 mm. Mají širokou škálu použití, nejčastěji se používají na zakládání ztraceného bednění, pod obrubníky, na vnitřní podlahy, jako podkladní beton.

Betonová třída
Konzistence čerstvého betonu
PB 10
S1, S2, S3, S4
PB 12
S1, S2, S3, S4
PB 15
S1, S2, S3, S4
PB 20
S1, S2, S3, S4
PB 25
S1, S2, S3, S4
PB 30
S1, S2, S3, S4

Betony

beton - frakce do 16 mm

Betony

Tyto betony obsahují kamenivo frakce do 16 mm. Jedná se o betony, které mají širokou škálu využití: zakládání staveb, základové desky, opěrné zdi, stropní konstrukce, ztužující věnce, výplň bednění,...

Betonová třída
Stupeň vlivu prostředí
Konzistence čerstvého betonu
B-7,5
X0
S1, S2, S3, S4
C 8/10 (B-10)
X0
S1, S2, S3, S4
C 12/15 (B-15)
X0
S1, S2, S3, S4
C 16/20 (B-20)
X0
S1, S2, S3, S4
C 20/25 (B-25)
X0, XC1
S1, S2, S3, S4
C 25/30 (B-30)
X0, XC1, XC2, XC3
S1, S2, S3, S4
C 30/37 (B-35)
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XF1
S1, S2, S3, S4

Cementové stabilizace

cementová stabilizace - frakce do 16 mm

Cementové stabilizace

Tento druh betonu se používá jako podkladní vrstva pro silniční a dálniční stavby. Jsou vhodné také k použití jako podkladní, pevnostní vrstva pod pojezdové plochy (zámkové dlažby, betonové plochy).

Betonová třída
SC C 1,5/2 (SC II)
SC C 3/4 (SC I)
SC C 8/10 (KSC I)

Užitečné informace

Dle norem ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Stupeň vlivu prostředí

Stupně vlivu prostředí stanovují, jakým podmínkám bude v budoucnu beton vystaven. Normy stanovují parametry, které musí beton splňovat, aby byl dané agresivitě prostředí dostatečně odolný po celou dobu své předpokládané životnosti.

X0 bez nebezpečí koroze (pro beton bez výztuže nebo zabudovaných kovových vložek)
Označení
Charakteristika
Použití
X0
všechny vlivy s výjimkou zmrazování a rozmrazování, obrusu nebo chemicky agresivního prostředí
beton uvnitř budov s velmi nízkou vlhkostí vzduchu
XC1 až XC4 koroze vlivem karbonatace
Označení
Charakteristika
Použití
XC1
prostředí suché, nebo stále mokré
beton uvnitř budov s nízkou vlhkostí vzduchu, beton trvale ponořený ve vodě
XC2
prostředí mokré, občas suché
povrch betonu vystavený dlouhodobému působení vody, většina základů
XC3
prostředí středně mokré, vlhké
beton uvnitř budov se střední nebo velkou vlhkostí vzduchu, venkovní beton chráněný proti dešti
XC4
prostředí střídavě mokré a suché
povrch betonu ve styku s vodou, případy nezahrnuté ve vlivu prostředí XC2
XD1 až XD3 koroze vlivem chloridů (ne z mořské vody)
Označení
Charakteristika
Použití
XD1
prostředí středně mokré, vlhké
povrch betonu vystavený chloridům rozptýleným ve vzduchu
XD2
prostředí mokré, občas suché
plavecké bazény, beton vystavený působení průmyslových vod obsahujících chloridy
XD3
prostředí střídavě mokré a suché
části mostů vystavené postřikům obsahujícím chloridy, vozovky, betonové povrchy parkovišť
XF1 až XF4 působení mrazu a rozmrazování s rozmrazovacími prostředky či bez nich
Označení
Charakteristika
Použití
XF1
mírně nasycen vodou bez rozmrazovacích prostředků
svislé betonové povrchy vystavené dešti a mrazu
XF2
mírně nasycen vodou s rozmrazovacími prostředky
svislé betonové povrchy silničních konstrukcí vystavené mrazu a rozmrazovacím prostředkům rozptýleným ve vzduchu
XF3
značně nasycen vodou bez rozmrazovacích prostředků
vodorovné betonové plochy vystavené dešti a mrazu
XF4
značně nasycen vodou s rozmrazovacími prostředky nebo mořskou vodou
vozovky a mostovky vystavené rozmrazovacím prostředkům, betonové povrchy vystavené přímému ostřiku, omývaná část staveb v moři vystavená mrazu
XA1 až XA3 působení mrazu a rozmrazování s rozmrazovacími prostředky či bez nich
Označení
Charakteristika
XA1
slabě agresivní chemické prostředí
XA2
středně agresivní chemické prostředí
XA3
vysoce agresivní chemické prostředí
Sednutí kužele (Abrams) - S1 až S5

Konzistence čerstvého betonu

Konzistence čerstvého betonu definuje jeho odpor proti přetváření. Nejčastěji se provádí klasifikace podle sednutí kužele, což znamená jeho poklesu. Betony s konzistencí S1 a S2 lze vozit na sklápěči, S3 a vyšší nutno vozit autodomíchávačem.

Označení
Míra poklesu
Charakteristika
Použití
Způsob dopravy
S1
10 – 40 mm
zavlhlé betonové směsi
zakládání obrubníků, bednění
sklápeč
S2
50 – 90 mm
velmi měkké betonové směsi
podlahy, betonové desky, výplň bednění
sklápěč
S3
100 – 150 mm
měkké betonové směsi
základy, základové desky, podlahy, výplň bednění, betonové plochy,...
autodomíchávač
S4
160 – 210 mm
tekuté betonové směsi
základy, základové desky, podlahy, výplň bednění, betonové plochy,...
autodomíchávač
S5
více než 210 mm
velmi tekuté a SCC směsi, ačkoliv v tomto případě je vhodné použít metodu klasifikace dle rozlití sednutím
-
autodomíchávač
Přejít nahoru